Klassisizm interyerdə

Arxitektura və dizaynda olan klassik stil- Antik Yunan və Romanın incəsənətinə olan maraqdan yaranmışdır. Klassisizmin adlanması hərfi olaraq bir növ klassika üzərində yaranmış ideal incəsənətə əsaslanır.

Klassisizmin daxili-sakit, nizaml, proqnozlaşdırıla bilən və bu kimi mütləqiyyətli ləyaqət və təmkin harmoniyasında yaxşı seçimi təcəssüm edir. Bu kimi interyerlər rahatladıcı istirahət, əbədi dəyərlər sakitçilik və möhkəmlilik hissinə xidmət edir.

Klassisizm üslubunda olan interyer həddən artıq basdırıcı olmur. Bu interyer növü heç vaxt özünə marağı itirmir

Klassisizmin təməl elementləri öz içində soyluluq, ağılçılıq, uyğunlaşma, açıqlıq, məhdudluq, universallıq, idealizm, tarazlıq, ölçülülük, gözəllik, görkəmlilikdir. Yəni bir əsərin klassik sayıla bilməsi üçün bu xüsusiyyətləri saxlaması lazımdır. Qısaca klassik bir əsər, bir üslubun ən yetişkin və ən uyğun ifadəsini tapdığı əsərdir. Klassisizm təməllərini İntibah aristokratiyasından götürür. Klassisizm bir baxıma aristokratiyanın məhsuludur.